รูปแบบของการทำ Agile Methology

agile methology Sep 29, 2023

Agile เป็นรูปแบบการทำงานที่แบ่งการทำงานเป็นส่วนย่อยหลายรูปแบบ ยกตัวอย่าง

Scrum

Scrum เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์ก Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมีบทบาทต่างๆ เช่น Project manager , Scrum Master (โดยมากเป็น Team lead) และ Development Team ดำเนินการตามกำหนดเวลาซ้ำที่เรียกว่า "Sprints" ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับการกำหนด) โดยหลักการทำงานทั่วไปจะมี การวางแผน การสร้าง การทดสอบ และการรีวิว ใน 1 รอบ Sprints

Kanban

Kanban เป็นวิธีการจัดการด้วยภาพที่เน้นการแสดงภาพขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ รายการงานจะแสดงบนกระดานคัมบัง โดยจะย้ายจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งเมื่อมีความคืบหน้า ไม่มีกรอบเวลาที่แน่นอน (แตกต่างจาก Sprints ใน Scrum ที่มีการกำหนดเวลาต่อรอบไว้) โดยวิธีการนี้จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการทำงาน โดยเป็นบอร์ดการทำงาน / งานค้าง / สิ่งที่ต้องทำ / เสร็จแล้ว

Extreme Programming (XP)

XP คือเฟรมเวิร์ก Agile ที่เน้นความเป็นเลิศทางเทคนิคและการมีส่วนร่วมของลูกค้า ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ เช่น การเขียนโปรแกรมคู่ การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ (TDD) การบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และการเผยแพร่ตามปกติ XP มุ่งหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์และการตอบสนองต่อข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป

Lean

การทำงานนี้เป็นการทำงานที่เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรมที่เน้นการลดของเสียจากแต่ละขั้นตอนการผลิต เป็นแนวทางที่แบ่ง Station การทำงานเหมือนกับ Agile เพียงแต่รูปแบบการทำงานของ Agile นั้นเป็นคนกลุ่มเล็กกว่าและถูกพัฒนามาขึ้นมาสำหรับ Tech company

Features driven development(FDD)

เน้นการแบ่งโครงการออกเป็นคุณลักษณะหรือขอบเขตการทำงานที่เล็กลงและจัดการได้มากขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และซับซ้อน FDD โดดเด่นด้วยการเน้นไปที่การสร้างแบบจำลองโดเมน การพัฒนาซ้ำ และกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างดีสำหรับการพัฒนาคุณลักษณะ

Dynamic Systems Development Method (DSDM)

วิธีการพัฒนาระบบแบบไดนามิก (DSDM) กรอบงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นหลักในการส่งมอบระบบข้อมูลและโครงการซอฟต์แวร์ โดยเน้นชุดหลักการและแนวปฏิบัติที่ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ มักใช้ในองค์กรขนาดใหญ่และโครงการภาครัฐ

Scaled Agile Framework (SAFe)

SAFe เป็นเฟรมเวิร์กที่ครอบคลุมและนำไปใช้อย่างกว้างขวางสำหรับการปรับขนาดหลักการและแนวปฏิบัติ Agile ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ SAFe มอบแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ นำระเบียบวิธี Agile มาใช้ และบรรลุการจัดตำแหน่ง การทำงานร่วมกัน และการส่งมอบในทีม Agile หลายทีมและระดับต่างๆ ขององค์กร ได้รับการพัฒนาโดย Scaled Agile, Inc. และได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อนและความท้าทายของการปรับขนาด Agile นอกเหนือจากแต่ละทีม

Large Scale Scrum (LeSS)

LeSS เป็นเฟรมเวิร์กที่ขยายหลักการ Scrum ไปสู่องค์กรขนาดใหญ่ โดยเน้นความเรียบง่ายและลดบทบาทและสิ่งแปลกปลอมเพิ่มเติมให้เหลือน้อยที่สุด โดยจะรักษาแนวคิดหลักของ Scrum ไว้ในขณะที่ขยายขนาด

Disciplined Agile Delivery (DAD)

DAD เป็นเฟรมเวิร์กกระบวนการที่รวมกลยุทธ์จากแนวทาง Agile และ Lean ต่างๆ โดยให้แนวทางที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมวงจรการส่งมอบทั้งหมด รวมถึงสถาปัตยกรรม การออกแบบ การทดสอบ การเขียนโปรแกรม และอื่นๆNexus
Nexus เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการปรับขนาด Scrum ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้องค์กรประสานงานทีม Scrum หลายทีมที่ทำงานบนผลิตภัณฑ์เดียว โดยมีบทบาทและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อจัดการการขึ้นต่อกันและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน

CODEMONDAY - Web App | Mobile App | Digital & IT Solution and Software Development Company
Realize your idea and ship it online. web application, website, mobile, Digital & IT Solution, desktop applications, e-commerce. Want your business to shine in the digital world? We are here to help.

Tags

TeamCMD

We are CODEMONDAY team and provide a variety of content about Business , technology, and Programming. Let's enjoy it with us.