5 ข้อดีของการจ้าง IT Outsource

IT Outsource Jun 14, 2024

IT Outsource คือ พนักงานจากภายนอกองค์กร ที่จ้างมาเพื่อทำงานขององค์กรในด้าน IT โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นรูปแบบของ Outsourcing ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะส่วนมากแล้ว การทำงานด้าน IT นี้ มักจะมาในลักษณะของ Project ที่มีการทำงานระยะเวลาสั้น ๆ โดยประมาณ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ขึ้นอยู่กับ Project Owner เป็นหลัก โดยมีหลากหลายหน้าที่ และตำแหน่งแล้วแต่องค์​กรจะเลือกใช้ เช่น Software Developer , QA / Software Tester

5 ข้อดีของการจ้าง IT Outsource

  1. ลดต้นทุนค่าพนักงาน บริษัทสามารถจ่ายค่าจ้างเท่าที่บริษัทต้องการ ซึ่งแล้วแต่ละProject โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดของพนักงานประจำ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลอุปกรณ์และโครงสร้าง IT
  2. พร้อมเริ่มงานได้ทันที องค์กรจะได้ทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมเริ่มงานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลา Training
  3. ยืดหยุ่นในการจ้างพนักงาน บริษัทสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนพนักงานได้เท่าที่ต้องการ จำนวนและตำแหน่งของพนักงานจะถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ความต้องการของธุรกิจ
  4. แก้ปัญหาตรงจุดและรวดเร็ว เนื่องจากมีความรู้เฉพาะทางอยู่แล้วดังนั้นจึงสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ
  5. ช่วยให้องค์กรเติบโตพร้อมแข่งขัน การจ้าง IT Outsource ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ช่วยสร้างความได้เปรียบให้องค์กรพร้อมสำหรับการเติบโตและแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่ง

CODEMONDAY เป็นบริษัทที่ให้บริการ IT Outsource ในระดับมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็ว

Contact us

E-mail: contact@codemonday.com

Tel: 061-517-6466 , 081-805-9378

Tags

TeamCMD

We are CODEMONDAY team and provide a variety of content about Business , technology, and Programming. Let's enjoy it with us.